SCS © 2023   Welcome: Login
Boat
Swedish Cultural Society

Svenska Kulturföreningen Vancouver

DELTA PÅ VÅRENS FÖRPARLAMENT!

13 mars 2023

Egen erfarenhet som du vill dela med dig av eller bara intresserad av en viss fråga? Oavsett vilket är du varmt välkommen att delta på vårens förparlament som utgör upptakten till Utlandssvenskarnas parlament

Nu anordnar Svenskar i Världen ett flertal förparlament med syfte att ta tillvara på utlandssvenskarnas erfarenheter i viktiga frågor och diskutera olika lösningsförslag.

For more information, in Swedish, click here
×
 Target Screen Type:
 Width 1-12
Move card to page
 
 
Are you sure?
 

Upcoming Events + Scholarship Info!

Spring is here and we have some wonderful events coming up!

Valborg: April 30 at 6:00pm at Ambleside Beach in West Vancouver. Everyone welcome, no registration needed.

Midsummer: June 24 and 25. Please visit the Scandinavian Midsummer website for more details. Volunteers needed!

Swedish Sermon: May 13 at 5:00pm at the Danish Lutheran Church in Burnaby. A Swedish Priest from Toronto will be holding the Sermon in Swedish.

Sweden House Society (SHS) Scholarships available: There are 2 scholarships available through SHS; please check out this link for more information!

×
 Target Screen Type:
 Width 1-12
Move card to page
 
 
Are you sure?
 

Svenska Skolan - Registrering är nu öppen för 2023-2024

Undervisningen är utformad för barn med svenska som ett levande språk i hemmet och minimikravet är att minst en familjemedlem talar svenska dagligen i hemmet

Årsavgiften är $350 per barn och alla familjer måste vara medlemmar i Svenska Kulturföreningen (SKF) för att barnen ska kunna delta i skolan. Medlemsavgiften för SKF är 30 dollar per kalenderår och familj. (OBS! För nya studenter, SKF medlemsavgift måste betalas för både 2023 och 2024.)

Sista dagen for registrering är 31 Mars, 2023.

Ni blir kontaktade i början av maj och för att garantera platsen så måste årsavgiften vara betald senast 20 maj, 2023.

Om du har frågor om denna registrering, vänligen kontakta oss på vancouverswedishschool@gmail.com.

×